FAQ

[w budowie]

Gdzie i kiedy wolno latać.

Czy można/wolno latać na mrozie?

Czy wolno latać nad zamkami, muzeami?

Czy wolno latać nad terenami kolejowymi?

Czy właściciel nieruchomości może żądać zaprzestania lotów nad jego posesją?

Czy właściciel nieruchomości może wezwać Policję?

Na jakiej wysokości latać, żeby unikać oskarżeń o podglądanie czy uporczywe nękanie? 

Obowiązkowe wyposażenie.

Który numer mam umieścić na dronie?

          Na dronie powinien się znaleźć numer operatora.

Czy numer na dronie musi być w postaci tabliczki ognioodpornej?

          W Polsce nie ma takiego obowiązku, niektóre kraje (Niemcy) miały takie wymagania.

Jakie powinno być oświetlenie nocne?

         Co najmniej jedno zielone migające światło, jeśli lot wykonywany jest w okresie 30 min po zachodzie do 30 min przed wschodem słońca (Wytyczne ULC 7/2021). Światło powinno być dookólne lub kilka świateł kierunkowych.

Czy pilot drona musi mieć kamizelkę odblaskową?

         Tylko dla lotów w kategorii szczególnej i certyfikowanej. Może to być również odzież o takich samych cechach. (Wytyczne ULC 7/2021)

Jakiego koloru mogą być kamizelki ostrzegawcze (odblaskowe)?

         Normy wskazują kolory czerwony, pomarańczowo-czerwony i żółty. (Norma EN ISO 20471)

Czy dron powinien mieć transponder?

         Do 2023 roku drony takiego wyposażenia nie muszą mieć. Jeżeli zgodnie z zapowiedziami od 1.01.2023 r. pojawią się w UE klasy dronów, wówczas jedynie drony o masie do 250 g będą mogły latać bez w podkategorii A1 bez doposażenia. Pozostałe drony o masie do 25 kg będą mogły latać tylko w podkategorii A3 chyba że producent doposaży te drony i nada im nowe klasy.

Droneradar.

Czy używanie aplikacji Droneradar jest obowiązkowe?

          Tak, ponieważ tak wynika z przepisów,  konkretnie: 1) Art 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych daje prawo Urzędowi Lotnictwa Cywilnego w Polsce na wydawanie wytycznych obejmujących zasady lotów dronami. 2) W związku z tym Prezes ULC wydał Wytyczne nr 7 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w których nakazał, aby każda operacja z wykorzystaniem dronów wymagała informowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej poprzez system teleinformatyczny i na zasadach wskazanych przez tę agencję. 3) PAŻP natomiast wskazał, że obowiązkowa jest aplikacja Droneradar.

Aplikacja nie pozwala na na wykonanie CheckIn, komunikat: “Nie możesz wysłać checkIn-u bez zgody na używanie usług powiadomień wymaganej przez dwustronną komunikację”.

          Należy zezwolić aplikacji na wysyłanie powiadomień. 

Kontrola pilota przez służby.

Kto jest uprawniony do kontroli pilota?

Jak pilot powinien zareagować na polecenia interweniujących służb?

Jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli?

Czy można odmówić Policji okazania nagrań z drona?

Rejestracja operatora.

Kto musi rejestrować się w systemie drony.ulc.gov.pl?

         Właściciel drona o masie od 250 g lub takiego, który może przekazać przy uderzeniu energię powyżej 80 J lub taki, który posiada urządzenie zbierające dane osobowe (np. kamera). (art. 14 pkt 5 rozp. UE 2019/947)

Czy muszę rejestrować się w polskim ULC, jeśli zarejestrowałem się w inny państwie UE?

         Można być operatorem tylko w jednym państwie członkowskim UE. (art. 14 pkt 6 rozp. UE 2019/947)

Szkolenia, certyfikaty.

Czy pilot drona DJI Mini 2 (masa 249 g) musi odbyć szkolenie A1/A3? Ten dron ma kamerę.

         Nie, takie szkolenie nie jest wymagane, ale z pewnością warte wykonania. To, że dron ma kamerę, nie ma znaczenia w sprawie kwalifikacji pilota, a jedynie konieczności rejestracji przez operatora. ()